Състояние след последните наводнения

Източник: Stroitelstvo.info

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова е издала заповед за проверка на водостоците, водосборните райони и дерета по отношение на нерегламентирано строителство и изхвърлени строителни отпадъци, с което се възпрепятства проводимостта на повърхностните води при интензивни валежи.

Проверката обхваща кварталите от Подвитошката яка и ще бъде осъществена от експерти на районните администрации на район Витоша и Панчарево, служители на Столичен инспекторат и дирекция „Контрол по строителството“, информират от пресцентъра на Столична община.

Във връзка с падналите в края на миналата седмица валежи, на територията на Панчарево проблемно беше нивото на река Бистрица, която е основен приток на езерото и в такива случаи запълва голяма част от водната площ с битови отпадъци и инертни материали.

About the Author: admin

12 893 Comments