Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии

Във връзка със земетресението от 22.05.2012 г., е сформиран кризисен щаб за управление при кризи и природни бедствия и със заповед на кмета на района е създадена районна комисия, която да установява и оценява щетите и да подпомага населението при необходимост. До момента пътната и инженерната инфраструктура в района не са засегнати. Реките и язовирите са в добро състояние и осигуряват нормален отток. Щетите са ограничени и касаят предимно рухнали комини на стари сгради, пукнатини по стените и паднала мазилка.

Определени са пунктовете за защита и оказване на помощ на населението при бествия и аварии. За района на Панчарево и Кокаляне това е сградата на кметство „Кокаляне“ с адрес: ул. „Кръстан Младенов” № 1; телефон: 02 / 992 3534.

При необходимост от изграждане на палатков лагер за целта е определена територията на стадиона в с. Кокаляне, на ул. Цар Иван Асен II. /ивицата очертана в зелено/

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии за района на Панчарево и Кокаляне

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии за района на Панчарево и Кокаляне

Връзка Район Панчарево

About the Author: admin