За създаване на велоалея на територията на Панчарево

Да подкрепим идеята за създаване на велоалея, която да обхожда изцяло територията на езерото в столичния район Панчарево.

Ще бъде използвано сега съществуващото трасе на обиколния път на езерото от страната на Лозенската планина и сервитутната зона на бул. Самоковско шосе /участък от Второкласен път II – 82 „София – Боровец – Костенец“/ преминаващ през местността Зона за отдих – Панчарево.

Продължението към София може да се осъществи по приоритетно направление: ез. Панчарево – местност Детски град – Парк-комплекс Камбаните – Бизнес Парк София – ж.к. Младост или по алтернативно: ез. Панчарево – с. Герман – Парк Врана – Цариградско шосе.

Изходни точки:

  • Разклон за минерална баня Панчарево на бул. Самоковско шосе
  • Рекреационна и риболовна зона Плажа
  • Стената на езерото от страната на с. Герман
  • Спирка Вилна зона Кокалянски ханчета, автобуси 1, 3, 4

По думите на Николай Давидков, доскоро главен архитект на район Панчарево, за да се случат всички добри идеи за Панчарево, е нужно развитието на територията да бъде припознато като стратегически приоритет на общината. „Темата за зоната около езерото е обсъждана многократно с кмета на района и главния архитект на София, но за цялостното й развитие са необходими общи действия на граждански формации и общината, което на този етап не се случва“, признава той. Николай Давидков предлага укрепителните мерки по „Самоковско шосе“, които са наложителни в няколко участъка, да бъдат съобразени с изграждането в бъдеще на вело и пешеходна алея по целия воден фронт. И отсича, че ако не се действа сега, в един момент ще бъде невъзможно да се реализира подобна инициатива заради частните имоти, които ще се появят около езерото.

Трасе на бъдещ веломаршрут около Панчаревсото езеро (посоката е означена с червени стрелки)

Трасе на бъдещ веломаршрут около Панчаревсото езеро (посоката е означена с червени стрелки)

About the Author: admin