Пощенска станция „Панчарево 1137“

Адрес: 1137 София, Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 206,

Виж местоположението в Google Maps

тел.: (02) 992 1090, (02) 992 3202

Услуги: Пощенски, парично-преводни, телефонни и телеграфни, плащане на сметки за ток и вода.
Работно време: понеделник – петък от 7:00 до 12:00 часа;  от 13:30 до 17:00 часа, почивни дни – събота и неделя

Пощенска станция "София 37" - 1137 Панчарево

Автоматичната телефонна централа на Панчарево е пусната в експлоатация през 1982 година, откогато цялото село е телефонизирано. Телефонния код на Панчарево е 02992. Пощенския код – 1137. Сградата на пощата всъщност е една от най-старите вили в Панчарево, тази на Сапунов, актьор, основател на народния театър. По-късно е национализирана за нуждите на здравната служба, след 1957 година в нея е настанена пощата.