Потребителна кооперация „Панчарево“

Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Васил Левски N 1,
Виж местоположението в Google Maps

Тел.: (02) 992 34 29, 02 992 3116
E-mail: [email protected]
председател: Зоя Костова

Извършва търговска дейност с хранителни и битови стоки на територията на Панчарево. Отдава под наем собствени недвижими имоти.

Потребителна кооперация "Панчарево"  Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Васил Левски N 1; Извършва търговска дейност с хранителни стоки, на територията на Панчарево. Отдава под наем собствени недвижими имоти; Телефон: (02) 992 34 29; (02) 992 3177; (02) 992 3116

Потребителна кооперация "Панчарево" Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Васил Левски N 1; Извършва търговска дейност с хранителни стоки, на територията на Панчарево. Отдава под наем собствени недвижими имоти; Телефон: (02) 992 34 29

Потребителна кооперация "Панчарево"  Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Васил Левски N 1; Извършва търговска дейност с хранителни стоки, на територията на Панчарево; Телефони: (02) 992 34 29; (02) 992 3177; (02) 992 3116

Потребителна кооперация "Панчарево" Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Васил Левски N 1; Извършва търговска дейност с хранителни стоки, на територията на Панчарево; Телефон: (02) 992 34 29