Озеленяване

Градината е много важен елемент от жизненото пространство и основен фактор за правилното разпределение на енергията в дома! Тя изгражда атмосферата на мястото и оформлението и винаги трябва да бъде съобразено с конкретните дадености на терена. Според вида си градините биват овощни, зеленчукови и декоративни (зимни и на открито). Декоративните градини на открито и зелени пояси (частично затревяване, ограничителни бордюри, алпинеуми, живи плетове, зелени ивици и цветни лехи), са елементи които всеки може да си изгради сам и за направата на които трябва да се обърне внимание на следните фактори:

Градински център "Панчарево", бул. Самоковско шосе 104, м. Детски град; Работно време: 09.00 - 18.00 часа; Тел.: 02 /973 60 99; 0896 663 346; 0896 663 351; 0896 663 347; e-mail: belaplus@abv.bg
 

  1. особеност на климата
  2. особеност на релефа
  3. особеност на почвата и наличие на естествен дренаж
  4. заобикаляща среда
  5. въздушни течения
  6. изложения на терена, спрямо слънчевата светлина
  7. поносимост на видовете, разположени на определено разтояние
  8. подбор на видовете, според харктера на човека и потребностите които задоволяват.

Променете пространството около себе си, озеленете своята градинаПроменете пространството около себе си, озеленете своята градинаПроменете пространството около себе си, озеленете своята градинаПроменете пространството около себе си, озеленете своята градинаПроменете пространството около себе си, озеленете своята градина

Градински център „Панчарево“

Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, Бул. Самоковско шосе 104, м. Детски град, след СБА