Tag Archives: centerimg

Музикално – театрална студия

ОБИЧАТЕ ЛИ ОПЕРЕТА? МЮЗИКЪЛ?! Мислите ли, че притежавате неоткрит талант на актьор, певец, танцьор?!! Заповядайте при нас!!! Започват записвания на желаещи да развиват тези си качества на телефони: 02 / 992 34 49 * GSM: 0887 617 173; * GSM: 0886 118 110 За повече информация: 0884 747 240

Read More

Кадастрални регистри и карти на Панчарево

Приети са кадастралните карти и кадастралният регистър за недвижимите имоти в землището на Панчарево. До 13.09.2010 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър пред Службата по геодезия, картография и кадастър, в изнесен офис в сградата на район „Панчарево“

Read More