Пролетно почистване 2013

Районния инспекторат на посочения телефон от (9.00-10.00 часа) и от (15.00-16.00 часа) ще Ви даде указания за местата за почистване, ще осигурят помощни материали (ръкавици и чували). На територията на Панчарево за почиставане е включен целия район около езерото.

  • Телефеон на Районен Инспекторат „Панчарево“: 02/ 976 05 19
  • За повече информация можете да звъните и на телефони: 02/ 987 55 55 и 02/ 937 75 02

Места за почистване на територията на Столична община

Sofia_clean
 
Почистването се отнася за обществени територии- междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии.

Да не изхвърляме отпадъците събрани от почистването на тавани, мазета, общи части на сгради в съдовете за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували до съдовете за битов отпадък.

Да не изхвърляме строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки в съдовете за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме опасни отпадъци в съдовете за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в съдовете за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация.

Пoвече информация за кампанията може да намерите на официалната страница на Столичен инспекторат: www.spring.inspectorat-so.org

About the Author: admin