Река Бистрица

Bistritsa River, artificial waterfall

Река Витошка Бистрица (Бистришка река) извира от високите части на Витоша, между върховете Скопарник и Голям Резен, в горната граница на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ от около 2 100 м. н.в. Съставена е от няколко малки притока – Стара, Янчовска, Лева и Малидолска реки, като за нейно начало се счита Стара река. Пресича изцяло територията на резервата в красива долина, характерна с каменни реки, сипеи и върхове-грамади, както и селата Бистрица и Панчарево в подножието на планината, след което се влива в река Искър при Панчаревското езеро на 600 м. н.в. Общата и дължина е около 12 км.

Поречието на река Витошка Бистрица

Над село Бистрица реката образува малкия, но красив водопад Самоковището, обявен за природна забележителност, а по-надолу, в Панчарево, в долината и са изградени няколко изкуствени водоскока, които придават допълнително очарование на района. Подножния ландшафт по поречието на реката има богат екологичен и рекреационен потенциал за жителите на Столична община, които посещават района с цел пикник и излети, особено в горещите летни дни. Района се харектеризира като буферна зона между Природен парк „Витоша“ и Защитената зона „Плана – Лозенска планина“ по директивата за местообитанията.

Пикник край река Бистрица

Пикник край река Бистрица

В миналото реката е била основен водоизточник на Панчарево. Около и след Освобождението по течението и са функционирали множество воденици, а от нея са се отделяли няколко вади за напояване на зеленчукови и овощни градини в по-високите части на селото. Реката е била златоносна, имало е и много риба. По-късно на бригадирски начала са изградени пет изкуствени баража за спиране на силата и през пролетното пълноводие. Хора с високо чувство за обществен дълг от селото пък съградили въжен мост над реката, през 1949 г., който се използвал в продължение на 40 години.

От 2011г. на река Витошка Бистрица е въведена в експлоатация МВЕЦ Панчарево.