Животновъдство

До скоро в Панчарево се отглеждаха много кози. За това благоприятства чистата природа, подходящият полупланински релеф и растителността на много местности в селото. На козите се слагаха интересни имена и винаги се връзваха звънци да се знае къде е стадото. Избираше се селски козар за цяла седмица и се редуваха всички, които имат по – вече кози. Някои се отцепваха и ги пасяха сами, но голямото стадо винаги набъбваше до внушителен брой животни. Козарите правиха свои колиби на различни места в гората, където престояваха в най-горещите часове заедно с козите. До днес има запазени такива колиби в местностите Дълга стрън и Корията. Видна личност сред козарите беше бай Цветан, с прословутата си реплика „Тръгнаа по Европа“, която употребяваше когато стадото му тръгне само и той не го вижда. Той имаше интересни породисти кози – черни с бели шарки и много млечни. Други стопани с по – вече кози бяха бабите Анка, Мира, Атанаска, както и дядовците Славе, Доне и Кольо. Пръчовете бяха на почит и се гордееха с тях, като им слагаха по груби имена – понякога и на политици.

До скоро в Панчарево се отглеждаха много козиДо скоро в Панчарево се отглеждаха много козиДо скоро в Панчарево се отглеждаха много козиДо скоро в Панчарево се отглеждаха много козиДо скоро в Панчарево се отглеждаха много козиДо скоро в Панчарево се отглеждаха много кози
 

 

 

 

 

 

 
Вижте още и: