Здравеопазване и курортно дело

Д-р Александър Сметанин

Д-р Александър Сметанин

Първата здравна служба в Панчарево се организира веднага след Освобождението. В началото тя се е помещавала във вилата на Сапунов, актьор, един от основателите на българския професионален театър, на мястото на днешната поща. В последствие била построена малка постройка близо до банята, която се е състояла от едно помещение за прегледи и едно за временен аптечен пункт с най-необходимите по онова време лекарства. В здравната служба е работил само един фелдшер на име Харалампий.

През 1908 година в Панчарево се основава лятната детско-юношеска колония „Здравец“, която създава много положителни навици в хигиенно отношение и се отразява изключително благоприятно на здравното състояние на подрастващото поколение. На откриването и присъства първата жена-лекар у нас д-р Ораховац и съпругът и Петър Петров Ораховац (1857-1922 г.), който по това време е директор на Гражданска санитарна дирекция, събитие, което имало широк обществен отзвук.

Ето какво пише вестник „Дневник“ от 25 юни 1908 година:

„Княгинята между селяните“

Вчера се отвори детската летна колония въ с. Панчарево, която по този случай беше въ празнична премяна. Къщите бяха окичени съ флагове, цветя и разни венци, направени отъ зеленина. Селяните и селянките, наконтени, облечени съ празничните си носии, накитени по главите съ червени цветя, весели до немай-къде, се събраха около зданието на летните детски колонии. Къмъ 5 часа следъ обедъ пристигнаха софийският митрополит Партения съ духовенството. Малко по – късно пристигнаха П. Кауфманъ, соф. окр. управител Николовъ и столичния кмет А. Хранковъ. Нейно Царско Величество Княгинята, придружена от полк. Савовъ, г-жа Чомакова-Петрова, Принцеса Елеонора Рейсъ-Кьострицъ, втората съпруга на цар Фердинанд, пристигна точно в 6 и 1/2 часа. Започна молебена, след което митрополитъ Партения благослови всички, които му се представиха. Г-жа Д-р Ораховацъ, председател на дружеството „Здравец“ държа една кратка и съдържателна реч, като изтъкна значението на детските колонии и техния голям приносъ и полза.

По-късно всредъ хилядна маса от народъ и викове „ура“ Княгинята се качи на автомобила и замина на разходка до инсталациите на софийското електрическо осветление край Панчарево.“

На 07 август 1909г. същият вестник уведомява:

Вчера следъ обядъ негово Блаженство Екзарха направи първиятъ излетъ из околностьта на София. Придружен от д-ръ Ватева, след преминаването на дневните горещини той отиде съ файтонъ до Панчарево, дето престоя няколко часа във вилата на своя старъ приятель д-ръ Молловъ

За издигането на Панчарево като курортно селище най – голяма заслуга има голямото човешко дело на дошлият за участъков лекар на общината през 1921г.,  д-р Александър Сметанин, който макар и украинец по произход се свързал бързо с местните хора, научил шопския диалект и това му дало възможност по-бързо да преодолява трудностите и да убеждава хората в своите възгледи. Полагал неимоверно много усилия за подобряване на хигиената в къщите и дворовете на стопаните и обществените места, като условие за предпазване от множество заболявания и за развитие на курорта. Още по-вече че в Панчарево през лятото започвнали да идват на курорт много софиянци, които се настанявали по частни къщи. Д-р Сметанин обръщал внимание на подобряването на хигиената на обществените места, и особено на Самоковското шосе, от банята до ресторант Лебед. В Панчарево било образувано балнеоложко дружество, което имало за цел да отстранява недостатъците в хигиенно отношение и да полуляризира курорта! Все по това време като дело на Д-р Сметанин са направените изследвания на химическия състав и лечебните свойства на минералната вода, резултатите от които са публикувани в издадената от него книга за Панчаревската минерална баня и курорта Панчарево, с предговор от известният професор Ватев. Само 20-30 години след Освобождението Панчарево се прочуло много като здравно и курортно селище. Притокът на лекуващите се и идващите на почивка нарастнал извънредно много.

Д-р Сметанин обслужвал освен Панчарево и околните села. По – възрастните панчаревци все още го помнят – при снежна виелица, яхнал кон, завит в ямурлук, посред нощ да язди след коня на дошлия да го моли за помощ за болен човек от далечните села – Плана или Железница, Бистрица или Лозновете. Той притежаваше призвание и съзнание, сърце и душа на истински лекар и човек.

В различни периоди в Здравната служба е имало и други лекари, оставили добро име, като Д-р Конова, Стоянова, Стефанов, Недкова и др. През 1990 г. здравната служба на селото прерастна в поликлиника.

Природните дадености на Панчарево винаги са били основни предпоставки за укрепване здравето на хората, чрез спорт, отдих и туризъм. Това са:

  • Здравословният подпланински климат, без силни ветрове и с много малък брой мъгливи дни в годината
  • Лечебна минерална вода, подходяща за лечение на редица заболявания, както и за пиене с t=47 C и дебит от 17 l/s.
  • Околните планински масиви, части от Витоша, Плана и Лозенската планина, предлагащи кратки и леснодостъпни маршрути в живописни местности
  • Наличието на разнообразни водни площи (Панчаревското езеро, река Искър, река Бистрица) и техните залесени брегове.

 
Вижте още и: