Англо-американско училище, София


 
Адрес: 1137 София, кв. „Панчарево“, м. „Детски град“, ул. Сияние 1, п.к 31,

Виж местоположението в Google Maps

 • Тел.: (централа): +359 2 923 8810/11
 • Официален сайт: www.aas-sofia.org

Aнгло-американското училище в София (AAS) е независимо международно училище, което предлага образователна програма на ученици от всички националности от детската градина до 12-ти клас. Училището е създадено с идеална цел, основано през 1967 г. и се управлява от Училищен Борд на Директорите, назначен от Американският и Британският посланици у нас.

Англо-американското училище е акредитирано от NEASC (Ню Ингланд Асоциация за Училища и Колежи в САЩ), както и от CIS (Съветът на Международните Училища във Великобритания). Училището е член и на CEESA (Асоциация на Международните Училища от Централна и Източна Европа), което е критерий за богати извънкласни и творчески програми и проекти.

Създадено е през 1967 г. за да отговари на образователните потребности на децата от Съединените щати и Обединеното кралство. Училищните правила позволяват в него да се записват и деца от други дипломатически мисии и като цяло от страна на международната общност в София и околностите. За няколко години училището извършва обучение в две сгради на 15 км. една от друга, но през януари 1998 г. се премества в сградата на Американския колеж в София. През септември 2006 година училището е преместено в съвсем нова, построена за целта сграда, разположена на седем хектара земя, сред естествена паркова среда близо до Панчарево. Новият корпус разполага с модерни съоръжения и броя на учениците се увеличава. В корпусът се обучават 400 ученика от 45 различни държави, като новото крило открито през 2012 година предоставя условия за обучението на още 100 ученика.

Завършеният училищен комплекс на Англо-американското училище в София бе открит на 15 септември на тържествена церемония с участието на много официални гости и дипломати. Новото крило от 9300 кв. м ще посрещне още 100 деца. То включва библиотека, „зелен покрив“ и редица елементи на екологичен дизайн. Завършването на сградата е по проект на Truexcullins с български партньор арх. Иво Петров, строителната фирма INOS, консултантите G&T, консултанта по зелените стандарти Alpenglow, MMV. През март т.г. училището получи златен LEED EBOM сертификат от Американския съвет за зелено строителство.

Учебното заведение е едно от най-екологичните училища в Европа и наскоро получи златен LEED EBOM Сертификат от Американския съвет за зелено строителство (USGBC). Новото крило издига още повече високите стандарти на ААУ чрез впечатляваща библиотека, озеленен покрив и редица елементи на екологичен дизайн, които подпомагат създаването на възможно най-добра учебна среда. „Този комплекс е пример за отличните възможности, които България, София и Англо-американското училище предоставят на гражданите на света,“ коментира Брайън Далтън.

УЧЕБНА БАЗА

Училищният комплекс е разположен в една от най-живописните части на Витоша, в района на Панчарево, на 70 000 кв.м. площ. Сградата има уникална съвременна архитектура и се състои от четири основни тела, разположени под формата на лъчи на застроена площ от 9 200 кв.м. Училището разполага с над 40 класни стаи, музикална зала, професионална зала за танци, просторна арт-зала, лаборатории по естествени науки и химия, компютърна зала, просторна библиотека 300 кв.м., физкултурен салон от 600 кв.м., стандартен размер футболно игрище с естествена трева, два открити тенискорта, зали и игрища за баскетбол и волейбол, богата детска площадка за малките ученици, театрална зала, просторна столова и др. Енергоспестяващи съоръжения, базирани на възобновяеми източниции са разположени на територията на училището. Архитектурата е съобразена с особеностите на околния ландшафт и позволява максимална осветеност на помещенията и класните стаи. Налице е пълен воден цикъл и пречиствателна станция за отпадни води. За отопление на водата се използва слънчева енергия.

МИСИЯТА, КОЯТО СЛЕДВАМЕ

ААУ е училище, изпълнено с приятелска атмосфера, което осигурява образование на високо ниво в условията на творческо ежедневие. Наша цел е да възпитаваме отговорни граждани на света и да насърчаваме балансирано развитие и любов към ученето, което се отстоява през целия живот. Слагаме акцент върху екологичното възпитание на децата още от най-ранна възраст.

 • Развиване на знания, умения и ценности за мислене, учене, общуване и разрешаване на проблеми.
 • Развиване на критично мислене, изобретателност и творчество в ученето и живота.
 • Насърчаване на любовта на живота.
 • Предлагане на учебна програма, която се основава на най-добрите практики на училищата във Великобритания и САЩ и която отговаря на изискванията на международните акредитационни агенции.
 • Изработване на чувство за търпимост, лична отговорност и самодисциплина в отношението с хората.
 • Развиване на способност за взаимодействие и ефективно сътрудничество при работа с други хора.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Има специфични изисквания, адаптирани към нуждите на нашите ученици, чиито родители са наети от американски и британски посолства. В този смисъл тя включва най-добрите практики от Американските планове и Великобританския учебен план. Всяка област от учебната програма има своя мисия и редица цели, които са разделени на основни и специфични цели. Пълният размер на учебните програми са на разположение в библиотеката на училището на CD носители.

Учебната програмата има четири основни насоки:

 • ограмотяване
 • езиково обучение
 • математика
 • научна дейност
 • социални изследвания

В подкрепа на основното образование са и областите:

 • Българска култура и изкуство
 • музика
 • драма
 • лично, социално и здравно образование
 • физическо възпитание и спорт

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА
Мото: “Хем у дома, хем далеч от дома!”

Чрез стимулираща и подкрепяща атмосфера детската градина и предучилищният клас към ААУ въвеждат малките ученици в училищния живот. Три, четири и пет годишните са разпределени в три основни класа. В своите първи стъпки към усвояване на физическите, интелектуални и социални умения, нужни за успешния и щастлив живот в училище, децата от всеки клас разполагат с грижите на експерти преподаватели и асистенти. Насърчавайки първите стъпки в ограмотяването, разнообразието на английския език се предлага чрез широк спектър от игри, песни и театър, които заемат важно място в ежедневното им обучение. Изследователската работа по математика и точните науки подкрепя концепцията за развитие в областта на числата, формите и логическото мислене и умението да се използват целево IT технологиите. Приложните изкуства създават възможности за творческа изява и релаксация. Децата се обучават от специалисти по музика и физическо възпитание. Компютърните технологии са широко залегнали като средство на преподаване и се използват от децата в работата им по проекти още от най-ранна детска възраст. Английският е основния език на преподаване и общуване.

Целта на предучилищната програма в ААУ е да се осигури безопасна и стимулираща среда, в която децата да се чувстват щастливи и сигурни. Ние се стремим да насърчаваме емоционалното, социалното, физическото, творческото и интелектуалното развитие на всяко дете.

Първите години от живота на детето са особено важни. Това е време на бързо развитие и период, когато преживяванията на детето имат особено влияние върху дългосрочното му развитие. В предучилищна възраст, ние предлагаме възможности на децата да играят и да изследват света. Стимулират се интересите и въображението, чувството за увереност и самочувствие. Подкрепя се развиването на положително отношение към себе си и околните. На всяко дете се дават възможности за изразяване на идеи и чувства по различни начини. Въпреки че целта на предучилищното възпитание е да предложи на детето разнообразие от учебни дейности в училищна среда, не се пренебрегва значението на приложението на заученото в ситуации от реалния живот на общността.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ (3-5 клас)
Мото: „Индивидуално отношение!“

Атмосферата в началното училище е една от най-топлите, приятелска и грижовна, в която с внимание се подхожда към индивидуалното развитие на всяко дете. Поддържа се постоянна връзка с неговите родители относно прогреса на детето. Учителите в началното училище вярват, че децата учат най-добре, когато са щастливи, уверени и спокойни. От учениците се очаква да дават най-доброто от себе си, през цялото време и по този начин да се възползват да преживеят успехи в много области на училищния живот. Удобствата в началното училище включват разнообразни и широки преподавателски стратегии и стилове. Всяка класна стая е пригодена за оказване на пълна подкрепа в преподавателския процес на началните учители. Полагат се всички усилия да се гарантира, че всяко дете получава индивидуалното внимание, от което се нуждае, за да развие своите способности.

Макар че английският език е водещ за провеждане на обучението, българският и френският език се предлагат като втора възможност за чужд език, заедно с всички задължителни учебни дисциплини.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ (6-8 клас)
Мото: „Самостоятелна работа!“

Средното училище е важен етап към израстването в зрялост и независимост: Период на физическо, емоционално и интелектуално развитие. Атмосферата в средното училище подчертава и подкрепя това развитие. Класните ръководители са отговорни за развитието на цялостната личност на всеки ученик, като му помагат да преодолява изследователските предизвикателства, пред които е изправен.

Средното образование в AAS насърчава духа за независим живот и има за цел учениците да придобият умения и знания полезни за постигане на собствена кариера в живота. Обучението в средното училище насърчава развитието на либерално мислене и творчески подход, стимулиращ учениците да мислят критично и да изграждат самочувствие въз основа на своите лични знания и постижения.

AAS насърчава учениците да вземат активно участие в общността около тях и да предлагат своята подкрепа за широк кръг от проекти и обществено полезен труд. Има многобройни извънкласни пътувания през цялата учебна година. Учениците имат голяма полза от тези културни изяви, които играят важна роля в развитието на ученика извън класната стая. Учениците имат възможност да изпробват нови спортове и да пътуват до съседни страни, за да се конкурират с различни международни училища.

ГИМНАЗИЯ (9-12 клас)

Период на засилена академична програма и подготовка към материала от горния курс и международната IB програмата в 11 и 12 клас. Балансираният международен план има за цел да насърчи високи академични стандарти, чрез практически подходи за преподаване и учене. Учебният план се приспособява за деца от различни националности и степен на възможности.

Всички ученици са длъжни да посещават извънкласни проекти, които насърчават сътрудничеството, колективния дух и ангажираността, предоставят възможности за изявяване на лидерски умения. Програмата CAS (Общност, Действие и Служба) е основен и задължителен аспект за получаване на Нашата IB диплома, призната от водещите университети в света.

Период на засилена академична програма и подготовка към материала от горния курс и международната IB програмата в 11 и 12 клас.

МЕЖДУНАРОДНА БАКАЛАВЪРСКА ДИПЛОМА (IB ДИПЛОМА):
Мото: „Врата към целият свят!“

Бакълавърската програма осигурява обучение с висок стандарт – начално ниво на унверситет, която подготвя учениците за тяхното по-нататъшно развитие в най-елитните университети по-целият свят. Учениците от ААУ разполагат с изключителна учебна база и модерно оборудване, с лаборатории по естествени науки и химия, компютърни и арт зали и чуждестранни преподаватели. Балансираната международна програма е създадена да насърчава гимназистите към изключително високи академични стандарти, чрез много практически проекти и чрез най-модерните методи на преподаване от международния преподавателски екип. Програмата по естествени науки, математика, езици и арт е адаптирана за ученици от различни националности и степен на възможности. Изискването към всички гимназисти е да са отворени да участват в допълнителни от академичната програма проекти, които насърчават техният дух на сътрудничество, работа в екип, отговорност и новаторство, като едновременно с това развиват техните лидерски умения.

IB ДИПЛОМА (IBO Мисия):

Цели да развие интерес, знания и загриженост у младите хора, които да им помогнат за изграждането на един по-добър и мирен свят, чрез междукултурното разбирателство и уважение. За тази цел организацията работи с училища, правителства и международни организации за разработването на програми по международни образователни стандарти и строга оценка. Тези програми насърчават учениците по света да станат активни, състрадателни и да се научат на толерантност към околните.

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на AAS е с нарастващата колекция от около 16 000 книги, онлайн база данни, периодични издания, компютърен център и аудио колекция.

Асоциирането на библиотеката с Media Center е с цел да подпомага учебния процес чрез предоставяне на материали и помощ, които позволяват на студентите да се изявават като знаещи, независими изследователи, изразяващи критично мислене.

Библиотечният медиен център предоставя балансирана програма, която изгражда умения за постоянство, студентите натрупват опит за независимо управление на информацията, генериране на идеи и готовност за отговор на различни запитвания, които могат да получат в учебния процес.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Англо-американското училище има приемна политика, предназначена да гарантира, че записването е в съответствие с целите на училището, на нуждите на кандидатите и на индивидуалният ученик.

При условие, че възрастовите и другите специфични изисквания са изпълнени, се дава приоритет за издръжка на деца на работници и служители от Американското и Британското посолство и сродните му агенции. Следващият приоритет е за децата на американски и британски граждани, пребиваващи в София, а след това на други дипломатически мисии, следвани от децата на други чужди граждани, наети в София или околностите, и накрая, за българските граждани.

Освен това има ограничения, свързани с броя на класовете и на учениците във всеки клас, със степента на владеене на английски език, както и други специални изисквания.

ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

Участието в проекти с екологична насоченост е част от учебната програма на Англо-американско училище и обхваща ученици от всички възрасти.

През последните няколко години ученици и преподаватели се включват активно в почистванията на района около училището (местността „Камбаните”, Панчаревското езеро и Парк Витоша). През пролетта на 2007г., училището „осинови” 5 декара от унищожена борова гора в Парк Витоша и осигури необходимите средства и дейности за залесяването и укрепването на засегнатите горски масиви.

Англо-американското училище получи обществено признание за значимата си инвестиция (в размер на 9 млн. Евро) за устойчиво „зелено“ строителство през 2006 година, когато сградата на ААУ бе обявена за „Най-екологична сграда на годината”.

През април 2011 г., ААУ започна строителството на разширение към настоящия си учебен корпус. Новата сграда, където ще се помещават средния и горен курс ученици, се реализира според най-модерните изисквания за строителство на нови сгради. Планира се строителството и да бъде завършено до края на 2012 г.

ААУ си сътрудничи успешно с 83 ОУ „Елин Пелин“ в Панчарево, по отношение на прилагането на добри образователни практики и екологично възпитание сред подрастващите.

Местоположение на Англо-американското училище и упътване за достъп

 
Презентацията е изготвена въз основа на материали от www.aas-sofia.org