Полезни връзки

Интернет и телевизия

Интернет в района на Панчарево

Интернет в района на Панчарево

Имате възможност да използвате кабелната или оптична мрежа на PowerNet. Локалният офис за Панчарево, Кокаляне и прилежащите вилни зони е с адрес:

Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. Елин Пелин 16
Работно време: Понеделник – петък: от 16:00 до 20:00 часа; Събота и неделя: почивен ден, тел.: (02) 992 5031
 
 
 
 


„ЧЕЗ Електро България“ АД

ЧЕЗ Електро България АД - За контакти: 0700 10 010

ЧЕЗ Електро България АД - За контакти: 0700 10 010

Компанията, която снабдява с електроенергия общо 1.9 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Чешката Република притежава 67% от компанията, а останалите 33% са собственост на българската държава в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката.

Адрес: 1113 София, жк. Изток, бул. Г.М. Димитров 14А, до 4-ти км.

• Денонощна линия: 0700 10 010
• e-mail: [email protected]
• website: www.cez.bg
 
 


„Софийска вода“ АД

"Софийска вода" АД. За контакти: 0700 121 21

"Софийска вода" АД. За контакти: 0700 121 21

Адрес: 1766 София, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А

Вижте повече ТУК
 
 
 


„Улично Осветление“ ЕАД

Улично Осветление ЕАД. Денонощен телефон за аварии: 0700 11 233

Улично Осветление ЕАД. Денонощен телефон за аварии: 0700 11 233

Денонощни телефони за аварии:

0700 11 233; (02) 832 20 39 – на цената на един градски разговор

Централен офис: 1000 София, ул. „Будапеща” № 17

Съгласуване на проекти, визи и получаване на изходни данни за проектиране, можете да извършите на адрес:

София, жк. Фондови жилища, ул. Подполковник Калитин № 30
ет.2, стая 1 – Деловодство към Технически отдел

За допълнителна и предварителна информация относно Вашите проекти, подаване и получаване на документи можете да получите на: тел./факс: (02) 831 00 45
 
 


Общинска служба по земеделие и гори „Панчарево“

Общинска служба по земеделие и гори "Панчарево"

Общинска служба по земеделие и гори "Панчарево"

Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул.“Сини вир“ № 2

Началник: Огнян Христов
зам. началник: Донка Кръстева

Приемен ден началник ОСЗ: Петък: 9.00 – 17.00 часа
 
 
 


Районен отдел „Местни данъци и такси“ Панчарево

Районен отдел "Местни данъци и такси"

Районен отдел "Местни данъци и такси"

Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул. “Самоковско шосе” 15, ъгъла с ул. Косанин дол, пътя за пречиствателната станция

Тел.: (02) 974 93 01; (02) 974 93 02

  • Офис Изток, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево
  • Адрес: 1574 София, бул.„Шипченски проход” 69А
  • Телефон: (02) 970 3401; (02) 970 3586

 
 


Дирекция социално подпомагане – Филиал „Панчарево“
Адрес: 1137 София, кв. Панчарево, ул.“Риляник“ №2

Районна служба "Социално подпомагане" Панчарево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Централен офис:

Адрес: гр. София, ж.к.“Младост 1″, бивше 29-то ОДЗ
тел.: 02/973-62-30
e-mail: [email protected]
Ръководител: Снежана Рангелова

 


Столичен инспекторат

  • Районен инспекторат „Панчарево“, ул. Самоковско шосе 230, в сградата на общината; телефон: (02) 976 05 19 – Виктория Борисова
  • Възможност за денонощно подаване на сигнали – телефон: (02) 987 55 55 – оперативен център на Столичен инспекторат
  • Официален сайт: http://inspectorat-so.org
  • За жалби и препоръки: (02) 937 75 02
Сигнализирайте за нередности на територията на Панчарево!

Сигнализирайте за нередности на територията на Панчарево!

Сигнализирайте за нередности на територията на Панчарево!

Сигнализирайте за нередности на територията на Панчарево!

 

 

 

 

 

 

Вижте още и: