Национална гребна база „Средец“

Адрес: 1137 София, кв. „Панчарево“, бул. „Самоковско шосе“ 9,

Виж местоположението в Google Maps

Национална гребна база „Средец“ е спортен комплекс, разположен на брега на Панчаревското езеро край София. Базата е най-старата в България, изградена през 1968г. във връзка с подготовката на страната за Световното първенство по кану каяк. За времето си е била най-модерното съоръжение, специализирано за провеждане на тренировки и състезания в гребните дисциплини. Тя е и единственото място в района на София с капацитет за развитието на тези дисциплини.

През 1977г. София стана домакин на Световното първенство по кану-каяк, а през 1981 – на Световното първенство за младежи във водните спортове. През годините на Гребна база „Средец“ са се провели няколко олимпийски квалификации, международни и национални регати по гребане, а след 1987 – Европейски първенства по триатлон – сборна дисциплина от плуване, бягане и колоездене.

Материалната база включва комплекс от съоръжения за провеждане на тренировки и състезания – хотелска част и ресторант, хангари за лодки, понтони, масивен кей, кула и трибуни за наблюдение, както и нисък път по цялата дължина на състезателното трасе, по който може да се движи кола на телевизията за заснемане на състезанията.

За експониране на потенциала за провеждане на състезания към настоящия момент са необходими средства за почистване на Панчаревското езеро от наноси и възстановяване на олимпийската дистанция. Нужна е рехабилитация на прилежащата инфраструктура, на обща стойност минимум 400 000 лв.

Езерото „Панчарево“ би могло да покрие изискванията за провеждане на Световни първенства и регати от световната купа, след рехабилитация, чрез която да бъде постигната големина на трасето, съответстваща на стандартите, а именно възможност за обособяване на 6 състезателни коридора, дължина на трасето от минимум 2 150 метра, широчина от 135 метра и дълбочина, най-малко 3 м. Естествената дължина на водната площ на езерото е малко над 2,5 км. а дълбочината в по-голямата му част, над 5 метра.

Днес базата също е притегателен център за множество спортни прояви и само с малко инвестиции би могло да се превърне в модерен спортен център в непосредствена близост до столицата. На територията на базата към момента тренировките си провеждат някои от най-големите спортни клубове по гребане и кану-каяк, но лошото състояние на съоръженията възпрепятства по-пълноценното разгръщане на дейността им. От 2006 г. насам различни ведомства си прехвърлят топката кой да се заеме с почистването на езерото. Наносът пречи да се постигне необходимата дистанция за провеждане на състезания от най-висок ранг, както и тренировки на националните отбори и на 8-те клуба от региона.

Вижте още и: