Легенда за основаването на Панчарево

Старинна легенда за момиче на име Елица, живяло по време на турското робство, когато Панчарево се е намирало при река Искър, местността „Каваците”. Елица в желанието си да помогне на Панчарево да се освободи от нападналите го неприятели, се омъжва за владетеля на селото, турския кехая. Благодарение на жертвоготовността на Елица, днес Панчарево е един прекрасен кът в нашата столица.

Легендата разказва…

Още по време на турското нашествие село Панчарево се е намирало при река Искър, местността “Каваците – Главешово”. Тогава селото е било нападано, ограбвано и селяните избивани от разни татари, еничари и всякъкви разбойници. През това време е имало една много хубава мома на име Елица. Турският кехая, който е бил на този район, я искал много. Казал и че иска жена да му стане, в замяна на което ще я позлати! Тя не пожелала богатството а нещо съвсем различно. Съгласила се, но при условие да запази селото и своите съселяни от злото, от непрекъснатите нападения. Господарят приел условието на момичето и дал дума да изпълни нейното желание. От тогава кехаята изпратил редовна турска войска, прогонил разбойниците и запазил селото. Така Елица станала робиня за да запази своите хора.

След години тя успяла да убеди кехаята да премести селото на сегашното му, по-безопасно място. По-късно сам турчинът определил кой род къде да се засели!