Специализирана болница „Панчарево“

Адрес: 1191 София, кв. „Панчарево“, сп. „Кокалянско ханче“, автобуси: 1, 3, 4

Виж местоположението в Google Maps

тел: (02) 992 3431; 02 992 3170; fax: 992 3407
е-mail: [email protected], web: www.sbplr-pancharevo.com

Управител: д-р Андрей Андреев, тел.: (02) 992 3237; 0885 931 101
Централа: (02) 992 3170

Специализирана болница Панчарево

СБДПЛР ПанчаревоСпециализирана болница ПанчаревоСпециализирана болница Панчарево
 
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево ЕООД“ работи със Здравната каса по Клинични пътеки № 236, 237, 241 и 244 от НРД 2011 и приема пациенти от София и цялата страна.

Болницата разполага с правоспособен логопед за работа с инсултно болни пациенти и други със затруднения в говора.

Приемането на пациенти става с направление талон № 7 издаден от личния лекар или от лекар-специалист, електрокардиограма, ренгенови снимки и др. налична медицинска документация свързана със заболяването. Пациентите постъпват за лечение след предварително записване и определяне на дата за приемане.

Противопоказанията за приемане са общите противопоказания за физикално лечение и рехабилитация – декомпенсации – сърдечно съдова и дихателна ІІ-ІІІ степен, хипертония ІІ-ІІІ степен хеморагий, злокачествени заболявания и др. По желание на пациентите се предоставя самостоятелна стая срещу допълнителна такса от 5 лева на ден.

Болницата е добре отоплена през зимния период и съчетано с географското си местоположение, сред красива гора, край водите на р. Искър и Панчаревското езеро наистина е едно добро място за рехабилитация.