Трайчо Стоилов Иванов

Село Панчарево има богата история, поради близостта му с древна Сердика и главният път (Виена, Будапеща, Белград, София, Пловдив, Истанбул) свързващ Западна Европа с Близкия Изток. Свидетел е и на разцвет и на тежки времена за българската държава през многовековната и история. В периода (1981-1989г.) ръководството на читалище „Виделина“ в Панчарево си постави задача да организира издирването и съхраняването на всичко свързано с историята, бита и развитието на селото от неговото създаване до наши дни и да го запази за идното време, за бъдещите поколения. Бяха събрани много исторически и фoлклорни материали, бе организирана музейна сбирка, бяха проведени редица родови срещи. Даден бе мощен тласък на художествената самодейност.

Всичко това породи у мен желание, като председател на читалището да продължа започнатото дело, като положа усилия да събера допълнителна информация за различни аспекти от живота на селото и на населението му през изминалите векове, да отразя и моите спомени и да оформя всичко, което е събрано и се знае, в историческа книга за нашето любимо Панчарево, с което се стремя да дам израз на своята обич и патриотичен дълг към него.

Книгата „Панчарево – минало и настояще“ представлява едно творческо доразвиване и обогатяване на издадената от мен през 1992 година книга: „Някои бележки за историята и развитието на с. Панчарево“, създадена благодарение на целенасочената и активна дейност на Управителния съвет на читалище „Виделина“, помощта на читалищните деятели и отзивчивото отношение на хората от селото. Всички те с право могат да се гордеят с резултатите от своя труд, с днешно Панчарево. То е техният голям успех.“

Трайчо Стоилов