83 ОУ “Елин Пелин”

Адрес: 1137 София, кв. „Панчарево“, ул. „Елин Пелин“ 21,

Виж местоположението в Google Maps

тел. (02) 992 3060, официален сайт: www.83ou.org, e-mail: [email protected]

83 ОУ "Елин Пелин" Панчарево, София

Училището в Панчарево разполага с масивна сграда на три етажа с 9 класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, библиотека, както и с кабинет по труд и техника. На разположение на учениците и учителите са 20 бр. компютри, лаптопи, мултимедии, аудио и видеосистема. В училищния двор с площ 7000 кв.м има разнообразна дървесна и храстовидна растителност, алпинеуми със студоустойчиви растения, кът с билки и две игрища – с асфалтово покритие и мултифункционално игрище с изкуствена трева и осветление. Училището разполага със стол и бюфет. Здравното състояние на учениците е под наблюдението на медицинско лице.

83 ОУ "Елин Пелин" Панчарево, СофияПрез последните години в училището успешно се разработват и реализират проекти по европейските структурни фондове в областта на спорта и на извънкласните дейности, с което се осмисля свободното време на децата и се отговаря на техните специфични желания и потребности за личностна изява. Акцентира се върху екологичното възпитание на децата. Всяка година по проектът на Сдружение „Евромодел“ участниците в спортните секции печелят призови места на районните и градските първенства по футбол, волейбол и хандбал. Традиционни за училището са ежегодните изложби-базари за Коледа и Баба Марта. В навечерието на Деня на славянската писменост обществеността на Панчарево и Кокаляне присъства на концерт-спектаклите, подготвени и представени от ученици и учители. През 2008 година бившите и днешните възпитаници на училището отбелязаха 130-годишнината от основаването му с разнообразни прояви.

83 ОУ "Елин Пелин" Панчарево, СофияКолективът на 83 ОУ успешно си сътрудничи с Читалище „Виделина” Панчарево. Учениците участват във фолклорните състави на читалището, а читалищната база безвъзмездно се предоставя за училищни изяви. С особен интерес се посрещат периодичните срещи на ученици и учители от Англо-aмериканското училище в София и 83 ОУ „Елин Пелин” за обмен на добри образователни практики.

В 83-то Основно училище работят всеотдайни и амбициозни преподаватели, утвърдени специалисти в своите области. Учениците, които кандидатстват след 7-ми клас, както и след завършено основно образование, получават своята реализация в престижни езикови, природо-математически и професионални гимназии.

83 ОУ "Елин Пелин" Панчарево, СофияСред възпитаниците на училището са олимпийската шампионка по гребане Светла Оцетова, писателят хуморист Михаил Вешим, певицата Ана Мария Трайкова, зам.кметът на район “Панчарево” Стефка Ризова, дългогодишен директор на 83 ОУ.

В бъдеще ръководството и педагогическият колектив на училището ще продължават да работят за утвърждаване на постиженията в учебната и възпитателната сфера, за изграждане на личности, способни пълноценно да се реализират в живота, за запазване и развиване на националните и на европейските ценности!

История

През 1858 г. било образувано килийно училище в дома на образования панчаревец Панчо Тончев.

Петър Панчев - основател на Първото светско училище в селото, през 1879г.

Петър Панчев – основател на Първото светско училище в селото, през 1879г.

По време на борбата за църковна независимост, през 1871 г. той пръв записва сина си Петър Панчев за ученик в тогавашното седмокласно училище в София, където той се е учил до Априлското възстание. Така Панчарево се сдобива с първият си човек, способен да продължи образователното дело по-нататък.

Първото светско училище в селото е основано от него през 1879 година, в собственния му дом, в което Петър Панчев сам е бил учител дълги години. През 1909 г. убеждава кмета и съселяните си да се построи ново училище. Избрано е място в двора на черквата и с общи усилия се построява сграда с една голяма и една съвсем малка стая, в които са учили децата от селото.

През 1915 година за учител идва Свещ. Георги Иванов от с. Костенец баня, а Петър Панчев се оттегля поради напредналата си възраст. Въпреки че била недостатъчна да побере нарастващия брой ученици, не само от Панчарево, но и от околните села, сградата се използвала до края на Втората световна война, поради липса на средства. Едва през 1946 година панчаревци успяли да сбъднат една отколешна своя мечта.

Арх. Храбър Попов, син на възрожденеца Христо Попов, един от първите виладжии в селото, изработва напълно безплатно проектът за нова училищна сграда. Тази сграда, която съществува и до днес е открита през 1947 година от тогавашния кмет Трайчо Стоилов. Построена е изцяло с доброволния труд на местното население в най-трудни следвоенни условия.

От 1923 г. насам 83-то ОУ „Елин Пелин“ Панчарево има статут на прогимназия.