Поминък на панчаревци

Полупланинският характер на землището на Панчарево, ограничените площи обработваема земя, бедните почви и ниските добиви винаги са затруднявали възможността за изхранване на населението само чрез животновъдство и земеделие. Това пречило за развитието на траен поминък, който да задоволява напълно нуждите на хората и от много години насам ги принуждавало да търсят и странични източници на препитание и ориентация към различни занаяти и професии. Някои се специализирали в изработването на ковано желязо, други в направата на колелета за каруци, трети в различни строителни дейности. В селото има и много мебелисти и дърводелци. Въпреки това винаги е имало стопани, които са се занимавали с животновъдство. Тук се отглеждаха главно овце, кози и крави и в много по-малки размери птици и свине (само за лични нужди). В началото на 20 век Кооперацията в селото е стимулирала каменоделството, като е изкупувала директно така необходимите тогава павета, бордюри, водопойни корита и други произведения от гранит, доставяни на място от каменоделците в Панчарево. Друг стар занаят тука е бил рудодобива, който в миналото е давал препитание на голяма част от хората в селата около Витоша, включително и на панчаревци.

В този раздел прочетете повече за: