Екопътеки в района на Панчарево

Панорамна пътека над Панчаревското езероПАНОРАМНА ПЪТЕКА НАД ЕЗ. ПАНЧАРЕВО / ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА
Панорамната пътека (екопътека “Панчаревско езеро“) е една от първите прокарани туристически алеи в Лозенската планина, още в края на 50-те години на миналия век и една от най-популярните. Започва в края на село Герман, при стената на езерото и завършва до обиколния път при ВЕЦ “Кокаляне”. Дължина 3,5 км., времетраене 1 ч., Денивелация 100 м., Средна надморска височина – 660 м., Не изисква специална подготовка.

Повече информация

 


Екопътека БистрицаЕКОПЪТЕКА „С. БИСТРИЦА – С. КОКАЛЯНЕ“ / ВИТОША
Екопътека „Бистрица“ е маркирана през 2008 година и свързва района на с. Бистрица в подножието на Витоша със с. Кокаляне и Цар Ясеновата пътека към крепостта Урвич. Започва от края на ул. Стефан Стамболов в долния край на Бистрица и завършва във високата част на Кокаляне, в началото на асфалтовия път за поделението над селото. Дължина 5 км., Времетраене 1, 15 ч., Денивелация 110 м., Средна надморска височина – 790 м., Не изисква специална подготовка.

Повече информация

 


ЕКОПЪТЕКА „ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА“
Екопътека “Лозенска планина” е открита през 2010 година. Създадена е по проект „Зелена пътека за Европа”, който се изпълнява от Асоциация ЕИКИ, финансиран по програма „Европа” на Столична община в сътрудничество с район “Панчарево”. За облагородяването на обектите са се включили и много младежи доброволци. Трасето на екопътеката почти изцяло съвпада с това на старата маркирана пътека от с. Лозен за с. Долни Пасарел”. Дължина 12 км., Времетраене 5-6 ч., Денивелация 385 м., Не се изисква специална подготовка.

Повече информация