Традиции и обичаи

Проучването и записването на народните обичаи, песни, вярвания, детско-юношески игри, клетви, поговорки и битувалите през вековете празници е голямо дело и крупен успех на читалище „Виделина“ в Панчарево и на цялото село.

Песенното богатство на шопите е голямо. По характер песните са свързани с бита, с работата, сполуката и неволята, с борбата на народа ни срещу робството, с всичко което е вълнувало и вълнува хората от Панчарево.

Народната песен идваща от вековете е онзи феномен, който с най – голяма сила способства за запазването на българщината и нейната история от забрава през толкова векове на черно турско робство. Носителите на народната песен в Панчарево невинаги са били само кореняци панчаревци, а и задомили се в селото жени от Кокаляне, Бистрица, Лозен, Горубляне, Железница и други села в които песните са едни и същи – шопски.


 
 
 
 

В този раздел прочетете повече за: