Здравна служба „Панчарево“

Адрес: 1137 София, кв. „Панчарево“, ул. „Вукова кория“ 1,

Виж местоположението в Google Maps

тел. (02) 992 3024

Сградата на поликлиниката в Панчарево

Сградата на поликлиниката в Панчарево

Първата здравна служба в Панчарево се организира веднага след освобождението на България. Тя се е помещавала в началото във вилата на Сапунов, на мястото на днешната поща. В последствие била построена малка постройка близо до банята, която се е състояла от едно помещение за прегледи и едно за временен аптечен пункт с най – необходимите по онова време лекарства. В здравнта служба е работил само един фелдшер на име Харалампий.

През 50-те години на 20 век здравната служба се мести в специално построена за нуждите и сграда на сп. Германски път, а от края на осемдесетте години, на сегашното си място – бивша правителствена резиденция.

За подобряване на нивото на здравеопазване в Панчарево най – много е допринесъл украинецът Д-р Александър Сметанин, който бил назначен за участъков лекар на селото и общината през 1921 година. Д-р Сметанин се грижил изключително много за подобряване на общото хигиенно ниво на домакинствата в селото и за популяризиране на минералната вода и курорта.

В различни периоди в Здравната служба е имало и други лекари, оставили добро име, като Д-р Конова, Стоянова, Стефанов и др. През 1990 г. под ръководството на Д-р Антоанета Недкова здравната служба прерастна в поликлиника.

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАНЧАРЕВО

* Д-р Малина Велева
ул. Юрий Гагарин № 8, ъгъла с ул. Сини вир, до сградата на поземлената комисия, тел.: 0888 974 018

* Д-р Маруся Стефанова
ул. Самоковско шосе № 216, над аптека „Панчарево“, тел.: 0888 371 916
ул. Вукова кория 17