Екопътека „Бистрица“

Пътека, свързваща района на с. Бистрица със с. Кокаляне и Цар Ясеновата пътека към крепостта „Урвич“
Георграфски координати: N42 34.780 E23 23.600

времетраене – 1 час, разстояние 5 км.

Екопътека Бистрица (с. Кокаляне - с.Бистрица)
scroll to enlargeОт крайната спирка на автобуса при кметство Кокаляне се върви към края на селото, по посока военното поделение и с. Железница, пресича се асфалтовия път към поделението и се продължава по коларския път до каптажа при вододайната зона. Оттам след кратко спускане до малка рекичка отново се продължава нагоре по склона докато се стигне голям разклон, откъдето можете да продължите към Бистрица, Железница или Панчарево. scroll to enlargeТръгва се по чакълестия път вдясно и след около 10 метра се поема наляво по черен път. След 200 метра малко преди да навлезе в гората от пътя вляво се отделя тясна пътека, която минава по трасето на водопровода. За ориентир можете да използвате стрелките по каптажните шахти, на които е указана посоката за с. Бистрица. След около 200 м пътеката навлиза в нискостеблена гора и постепенно се спуска до поречието на река Бистрица. Минава високо над десния бряг на реката и се спуска близо до водослива на реките Лева река и Гъбешница. scroll to enlargeСлед като се пресече маловодната Лева река се излиза на широка поляна като посоката след това е дясно за да се излезе на черния път идващ от Бистрица.

Екопътека Бистрица (посоката е указана със зелени точки), scroll to enlarge


View Larger Map


View Larger Map