Панчаревски диалект

Говорния диалект на населението от Панчарево е част от Софийската диалектова група на западнобългарските говори. Древният славянски произход, многовековното присъствие и еднородността на населението на Главешово, в последствие Панчарево и околните села е дало основание на изследователите да включат от нашия район в Българския диалектен атлас (том 3, 1975г.) 17 села, между които: Панчарево – под номер 2875, Бистрица – 2874, Железница – 2876, Герман – 2873, Кокаляне – 2877, Долни Пасарел – 2920 и др. От своя страна софийските говори се делят на западни и източни (Елинпелински), като границата между тях върви по река Искър от Долни Пасарел до село Реброво. Към западните „Ъ“ говори се отнасят например: Панчарево, Кокаляне, Горубляне, Бистрица, Драгалевци, Мрамор, Иваняне, Банкя и др.

Някои диалектни думи и изрази, употребявани от по-възрастните хора в Панчарево до скоро и техния превод:

 • Оратим – говоря
 • Немой – недей
 • Ега – дано
 • Зуница – дъга
 • Дръжалье – дръжка за инструмент
 • Коравец – пъпеш
 • Попарник – царевичен хляб
 • Вравиньок – мравка
 • Паламарец, клинец – пирон
 • Оти – защо
 • Дека – къде
 • Ще – надали
 • Окам – викам
 • Ручам – храня се, ям
 • Сакам – искам
 • Че – ще
 • Невещо – нищо
 • Невекой – никой
 • Одим – ходя, отивам
 • По час, час – по-късно
 • Лани – миналата година
 • Поганец – мишка
 • Вук – вълк
 • Ливагье – ливада
 • Борье – борова гора
 • Курия – гора
 • У земи – в земята
 • Молус – мързеливец
 • Оно – това
 • Он – той
 • Она – тя
 • Гумно, гуно – място за вършитба
 • Убав – хубав, скопосен
 • Че рипнем връз них – Ще скоча върху тях

Клетви и наричания използвани в миналото:

 • Ега те вуци ядат
 • Ега те орел кълве
 • Ега те бесо лови
 • Ега се скапеш, црве да те ядат
 • Ега ти изсъхнат ръцете, ега