Кооперативно движение

Основателите на кооперацията и Популярната банка в Панчарево, 1934г.

Основателите на кооперацията и Популярната банка в Панчарево, 1934г.

Както в далечното, така и в по-близкото минало икономическите възможности на селото за осигуряване на сносен поминък на населението са твърде ограничени. Хората понасят на гърба си всички трудности на икономическата стегнация. Лихвари, банкери, спекуланти безмилостно ограбват бедните хора при взимане на заеми за закупуване на добитък, инвентар, за посрещане на неотложни домашни нужди или при изкупуване на готовата продукция. Това провокирало по-будните селяни от селото да се сдружат за да отстояват икономическите си интереси.

Кооперация за взаимопомощ

Основаването на кооперацията станало на 08. 04. 1912 година, под името „Земеделско спестовно заемно дружество“. През 1914 г. била наречена ЗСЗД „Прогрес“. Под това име просъществувала до 1937 година. Основната дейност била заемораздаването.Няма данни за културно-просветна дейност. Броят на членовете е намалявал, след слабо увеличение през 1914г. и 1929г. и при ликвидацията на ЗСЗД те са 31. Дружеството е имало фондови натрупвания и действително е можело да напредва като кредитна кооперация, но липсвали дейни ръководители. Освен това отрицателно влияние оказали заредилите се едновременно с образуването на кооперацията войни – Балканска, Междусъюзническа, Първа световна война, Деветоюнския преврат от 1923г. и установилата се диктатура. От последният протокол от 1934 г. се вижда че останалите 31 члена решават дружеството да се ликвидира и да се присъедини към Популярна банка – с. Панчарево.

Кооперативното движение в селото набира сили едва след образуването на кредитно-кооперативно сдружение – Популярна банка на 25. III. 1934г. Избран е управитен съвет с председател Стоил Кацарски от Панчарево.

Основатели на Популярната банка са:

От Панчарево От Кокаляне
1. Величко Ст. Неделкьов 1. Деян Петров
2. Димитър Костов 2. Кръстан Младенов
3. Васил Гьорев 3. Димитър Петров
4. Стоил Г. Кацарски 4. Кръстьо Петров
5. Стефан Пенков 5. Георги Стефанов
6. Георги Мл. Караджов
7. Величко Мл. Караджов
8. Асен Ангелков

 
Едва с идването на Иван Палийски за директор на банката през 1936 г. и благодарение на някои по-будни младежи в селото – Стоян Димитров, Спас Осторлевски, Иван Ганчев, д-р Христо Попов, Никола Панчов, Стефан Пенков, Стоян Панчев, Георги Василев, Григор Манолов, Тодор Божилов, Александър Бонев и др. кооперативното движение в селото получава своя размах. В селата Панчарево, Кокаляне и Герман са създадени кооперативни магазини за потребителски стоки.

Деян Кръстанов - първи председател на ТКЗС

Деян Кръстанов – първи председател на ТКЗС, 1946г.

Организирана е мандра в която овчарите от трите села на кооперативни начала предавали млякото. Организирана е група от 50 души – каменоделци, която вместо на частни предприемачи-експлоататори, предавала паветата на кооперацията, при най – изгодни условия. Тази група е работила от 1940 г. до 1954 г.

След 1944 г. Популярната банка е преименувана във Всестранна кооперация, разкрито е варопроизводство, занаятчийски отдели, функционира мелница и содо-лимонадена работилница. Новообразуваните ТКЗС в Пачарево и Герман през 1948 г. функционират като отдели към кооперацията. Изобщо дейността на кооперацията се разраства и тя става истински стопански и икономически щаб, способстващ за развитието на селата, включени в нея и организиращ снабдяването на хилядното население от района с разнообразни потребителски стоки.

През 1963г. кооперативното земеделско стопанство се превръща в ДЗС /държавно земеделско стопанство/ като стопанствата в Панчарево, Пасарел, Горубляне, Кокаляне, Герман, Горни и Долни Лозен се обединяват.

Днес дейността на кооперацията се ограничава само с търговия на хранителни стоки и стоки за бита в два магазина на територията на Панчарево.