Д-р Александър Сметанин

 

Д-р Александър Сметанин

Д-р Александър Сметанин

За издигането на Панчарево в национален курорт и за развитието на здравеопазването в района най-много е допринесъл с голямото си човешко дело украинецът д-р Александър Сметанин, който бил назначен за участъков лекар на Панчарево и близките села през 1921г. Полагал големи усилия да подобри хигиената на домакинствата – в дворовете на стопаните и на обществените места, като условие за развитие на курорта. Още по-вече по това време в Панчарево започват да идват на почивка през лятото много софиянци, които се настанявали по частни къщи. Д-р Сметанин бързо намерил общ език с хората, макар и да не знаел добре български, но научил шопския диалект, свързал се с местните хора и започнал да преодолява по-лесно трудностите и да убеждава тези, на които е спечелил доверието. Освен с редевните публикации на Панчаревското балнеоложко дружество, Д-р Сметанин се грижил изключително много за повишаване на общото хигиенно ниво на домакинствата в селото, като условие за предпазване от епидемии.

В Панчарево било образувано балнеоложко дружество което имало за задача да отстранява недостатъците в хигиенно отношение и да популяризира курорта. По същото време Д-р Сметанин направил изследвания на химическия състав и лечебните свойства на минералната вода, резултатите от които били публикувани в издадената от него книга за минералната баня и курорта Панчарево, с предговор от известния професор Ватев. Чрез нея в достъпна форма се правила голяма реклама на банята и курорта.

Д-р Сметанин обслужвал освен Панчарево и околните села. По-възрастните панчаревци все още го помнят – при снежна виелица, яхнал кон, завит в ямурлук, посред нощ да язди след коня на дошлия да го моли за помощ за болен човек от далечните села – Плана или Железница, Бистрица или Лозновете. Той притежаваше призвание и съзнание, сърце и душа на истински лекар и човек.

Подобрените курортно – хигиенни условия давали положително отражение и на възпитаниците на детско-юношеската колония „Здравец“ в Панчарево. В спомените си д-р Христо Попов пише, че тази колония била създадена много отдавна от първата жена-лекар у нас, Д-р Ораховац, след Освобождението. Съпругът и Петър Петров Ораховац (1857 – 1922 г.) – български лекар и общественик, станал директор на Гражданска санитарна дирекция.