Местности в землището на Панчарево

 • Курията – гориста местност над селото, между десния бряг на река Бистрица, Кокалянското и Бистришкото землище. От турски „курия – гора“.
 • Стоянови ливади – в Корията, между река Бистрица и Кокалянското землище. По името на рода на когото са принадлежали. В миналото са били най-доброто място за паша и пладнуване на добитъка.
 • Вукова кория – местност в рамките на селото, между височините на Дебело гуно, река Бистрица и шосето за Самоков. Някога гора. Днес един от най-хубавите квартали на Панчарево. Оттук в миналото са прииждали вълци (от шопски – вуци) и са нападали добитъка на стопаните.
 • Беликата – стръмна местност над селото, по посока на Бистрица – някога е била дъбова гора, днес вилна зона. От преобладаващия в миналото дървесен вид на това място – Летен дъб (Белика).
 • Ридо – малко възвишение над селото, погледнато към Витоша, зад което минава автомобилния път „Панчарево – Бистрица“. По-ниските възвишения тук се наричат ридове.
 • Самоковище (Механджийски ливади) – местност, непосредствено над селото, между река Бистрица, Ридо и Беликата. На това място през турско време е имало мадан (самоков) във връзка с развития по онова време железодобив.
 • Дълга стрън – стръмна гориста местност над селото, между левия бряг на река Бистрица, Гергьов дол и Бистришкото землище. През нея минава пътеката „Панчарево – Бистрица“. От шопското „стрън – страна, наклон“. Сравнително дълга, около 2 км.
 • Гергьов дол – малък дол, водещ началото си от Бистришките ливади, минава между Беликата и Дългата стрън и се влива в река Бистрица, срещу Големия брег. На това място най-рано се събужда тревната растителност, и именно тук около гергьовден първо се изкарвали овцете на паша. Закътана и слънчева местност.
 • Горно ливагье – ливади на стръмен терен, между Мамутица, Ловджийката чешма, Ридо и Беликата. Разположени са над селото, откъдето идва и името им.
 • Големо градище – местност над минералната баня, където са открити останки от римско военно селище.
 • Мало Градище – местност между Големо градище, Салски дол и Горно ливаге. Исторически свързана с „Големо градище“.
 • Ловджийка чешма – местност между Ридо, Салски дол и Горно ливагье, над пътеката през Мамутица. От там в миналото ловците са излизали в планината, а по-късно са изградили чешма на това място. Днес вилна зона.
 • Салски дол – малък дол, водещ началото си от Бистришкото землище, под вр. Чипровица, след което минава между Беликата, Горното ливаге, Ловджийската чешма и Градището и се влива в Панчаревското езеро близо до банята, при т. нар. „Персийски залив“. От селски, по-късно „салски“.
 • Мамутица – гориста местност над селото, между Ридо и Салски дол, едно от най-хубавите места за разходка.
 • Урвич – историческа местност на десния бряг на Искъра, в Лозенската планина. Намира се в пресечната точка на планините Витоша, Плана и Лозенска. В тази местност е разположен Урвичкият (Панчаревски) манастир „Св. Никола Летни – Чудотворец“.
 • Главешо-Каваците – местността около днешната ВЕЦ Кокаляне. Там е било старо село Главешово. През турско това село било изгорено, а малкото оцелели жители, по-късно се заселват по бреговете на река Бистрица и дават началото на днешно Панчарево.
 • Ледниците – усойна местност около старата централа – ВЕЦ Панчарево, между леглото на река Искър и „Урвич“, където най-късно се стопяват снеговете.
 • Ладково странье – местност в Лозенската планина, между Главешово и Урвич. Някога е принадлежала на феодала Ладко. Там се намира ловната хижа, построена с доброволния труд на много панчаревци.
 • Дърводелица – местност в Лозенската планина, близо до Урвич. Там се намира заслона „Синаница“, изграден на доброволни начала от туристическа секция „Урвич“ Панчарево.
 • Кракови ливади – в Урвич. Малки ливади в гориста местност, които можело да бъдат измерени с крачки.
 • Дебело гуно – грамадлива местност във високата част на Панчарево, по пътя за Кокаляне. На това място през турско е имало задължителен общ харман (гумно) за вършитба. Днес в рамките на селото.
 • Падинето – местност между Дебело гуно, Св. Спас, Батийница, Държов дол и Кокалянското землище. Името идва от формите на релефа – намира се в падина или от това, че от там навремето напъждали добитъка на паша.
 • Св. Спас – местността над Падинето, между Батийница и Кокалянското землище. Днес вилна зона. Тук се намира гробището на селото.
 • Риляник – чешма с изобилна вода, на шосето за Самоков, до Стария чинар. Получила името си от тракийско селище със същото име, което било разположено на мястото на днешния нов център на Панчарево – между читалището, училищния двор, м. Бахчата и гребната база. В буквален превод означава „Изобилен извор“
 • Бахчата – закътана местност, между новия център на селото, ридът Мамутица и Салски дол. Най-старата вилна зона на Панчарево. Някога овощна градина, днес – в рамките на селото и център на курортната част. Тук се намира детската градина на Панчарево.
 • Батийница – мочурлива местност над селото, между Гушав дол, Дебело гуно и Кокалянското землище. Днес част от нея е вилна зона.
 • Гушав дол – събира водите си от Кокалянското землище, след което минава между Корията и Батийница и се влива в река Бистрица, над стария център на Панчарево. Сгушен е дълбоко между околните хълмове, откъдето идва и името му.
 • Лъката – плодородна местност, между коритото на река Искър, главното шосе за Самоков и Горублянското землище. На нея са разположени част от черешовите градини. Образувана от вековните наноси на Искъра.
 • Дупките – местност между Лозето, Якимица, Ширините, Горублянското и Бистришкото землище. Характерните неравности на терена вероятно са вследствие от земетръсната активност на витошкия разлом. В района са намерени тракийски могили.
 • Ширините – местност между Бистришкото землище, Косанин дол, Якимица и Дупките. Изключително слънчева, с хубава панорама. На това място днес се обособява един от новите квартали на Панчарево.
 • Якимица – гориста местност, между Ширините, Косанин дол, Лозето и Дупките. Очертава много добре една от заливните тераси на река Искър и представлява връзка между долинното разширение на реката, при навлизането и в Софийското поле и подножния ландшафт на Витоша. Има статут на Природен парк.
 • Косанин дол – събира водите си от Бистришкото землище и ги отвежда в река Искър, под стената на езерото. От героинята – мома Косана.
 • Детски град – сравнително нова местност, оформена след построяването на детско-юношеската база в Панчарево. През нея преминава трасето на бившия „плавателен канал“ „Панчарево – Павлово“. В района са намерени антични галерии за добиване на злато.
 • Лозьето – местност между шосето за Самоков, Якимица, Дупките и Косанин дол. Днес част от Детски град. Някога на това място са се отглеждали много лозя, а през римско време тук е било разположено голямо крайградско имение. По-късно, в края 18 век, лозовите масиви били унищожени от болеста филоксера. Днес вилна зона.
 • Зона за отдих „Панчарево“ – нова местност, създадена по новия градоустройствен план на Столична община. Обхваща крайбрежието на Панчаревското езеро, новия център на селото (района на читалището и училището) и част от местностите „Дебело гуно“, „Вукова кория, „Бахчата“, в.з. „Градище“ и в.з. „Кокалянско ханче“. Развива се по протежение на бул. Самоковско шосе от балнеолечебния комплекс, в северния край до местността „Плажа“, в южния край на езерото.