Местоположение на Панчарево

Панчаревското землище се намира в югоизточния край на Софийското поле, на изхода на красивия Панчаревски пролом на река Искър. Самото село е застроено по двата бряга и около устието на витошката на река Бистрица, при вливането и в Панчаревското езеро и отстои на 12 километра южно от София.

Част от землището е и меандърът Урвич, който е обявен за природна забележителност и по своите природни дадености прилича на Велико Търново, с причудливите извивки на река Янтра. Историческата местност “Урвич” е разположена в пресечната точка на планините Лозенска, Плана и Витоша, където при Дяволския мост, река Ягуля (Ведена) се влива в Искъра.

Село Панчарево, област София град

* *Геогр.ширина (Latitude): 42.59454N;
* *Геогр.дължина (Longitude): 23.41238E;
* *Надморска височина: 600 – 800 m;
* *GPS Координати: N42.592806, E23.410363;
* *Разстояние до Столицата: 12.8 km. до София;
* *Разстояние до Летище София: 10,9 km.;
* *Население – 3433 ж./по данни на “ГРАО” към 1.02.2011г./

Вижте още и: