Автобусните линии с № 1 и 2 се обединяват от 01.08.2011г.

Във връзка със становище на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението при Столичен общински съвет, прието на 27.07.2011г. и въз основа на доклад на зам. кмета по транспорта на Столична община за подобряване на обслужването по линиите на фирма „Карат-С“ АД и заповед на СО, считано от 01.08.2011г. беше решено:

АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ 1 И 2 СЕ ОБЕДИНЯВАТ КАТО ЛИНИЯ № 1. НОВАТА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1 ЩЕ СЕ ДВИЖИ ОТ АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ ДО КОКАЛЯНСКО ХАНЧЕ, А ЧАСТ ОТ КУРСОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ УДЪЛЖАВАНИ ОТ КОКАЛЯНСКО ХАНЧЕ ДО С. КОКАЛЯНЕ.

Автобусите, които ще стигат до Кокаляне ще бъдат обозначавани своевременно на Електронните информационни табели! Те ще бъдат пускани в часовете когато е установено най-активното използване на маршрута.

Решението е провокирано от малкия пътникопоток по направлението на автобус №2 „Кокалянско ханче – Кокаляне“ и неефективността да бъде поддържана отделна линия за късия маршрут, който е с дължина около 1 200м. и има само 5 спирки, на разстояние по-малко от 300 м. една от друга. От друга страна ще бъде спестено неудобството за гражданите от прекачване в различни превозни средства и следене на съответните разписания.

Източник: Център за градска мобилност

About the Author: admin